top of page
Hva:  Illustrasjoner for Kragerøs historieverk, kysten-skogen-byen
Hvem: Kragerø kommune, bokkomitèen. 
http://www.kragero350.no/historieverket.php

Jeg illustrerte utvalgte deler av Kragerøs historieverk som ble laget i forbindelse med Kragerøs 350 års jubileum i 2016.

bottom of page