top of page
Hva:  FOU Kunst, design og arkitektur
Hvem: USN
Når: 2020

Illustrasjonene viser utdrag fra en tegneserie som handler om min praksisperiode som lærer ved en Kunstskole. Tegneserien er den del av min FOU oppgave om selvregulert læring.

bottom of page