Hva:  FOU Kunst, design og arkitektur
Hvem: USN
Når: 2020

Illustrasjonene viser utdrag fra en tegneserie som handler om min praksisperiode som lærer ved en Kunstskole. Tegneserien er den del av min FOU oppgave om selvregulert læring.